Kalendarz

kwiecień 2021
N P W Ś C Pt S
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
Start Prace konserwatorskie
Prace konserwatorskie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 marca 2020 00:00

Z wielowiekową historią parafii związane jest bogate dziedzictwo materialne, stanowiące nie tylko świadectwo czasów minionych, ale także dzisiejsze zaplecze i środowisko działalności naszej parafii. W poczuciu odpowiedzialności za ochronę tego dziedzictwa, parafia podejmuje  wysiłki w celu jego zabezpieczania i konserwacji. Plan prac renowacyjnych i konserwatorskich jest ciągle uaktualniany. Wszystkim, którym droga jest sprawa ochrony dziedzictwa narodowego, będziemy wdzięczni za wsparcie naszych wysiłków.

Pragnących wesprzeć prace renowacyjne prosimy o wpłaty osobiście w kancelarii, przekazem pocztowym lub  na konto parafialne:

Parafia rzymsko -katolicka Narodzenia NMP w Wiślicy

Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju o/Wiślica Nr  38 8480 0004 2002 0060 0789 0001

**

Prace wykonane w okresie od jesieni 2010 r. do 1 stycznia 2020:

Komisja Wojewódzkiego Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków dokonała odbioru prac wykonanych w ramach następujących projektów:

1.renowacja ściany zachodniej Domu Długosza (1460r.) Projekt współfinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Gminę oraz Parafię Wiślica. Ocena wykonanych prac renowacyjnych bardzo wysoka. Można już podziwiać wygląd ściany zachodniej Domu Długosza, z czasów świetności tej wspaniałej budowli.

2.renowacja oraz złocenia zabytkowych ołtarzy bocznych w Kościele w Gorysławicach

3.renowacja ołtarza św. Barbary i św. Katarzyny w Bazylice  Wiślickiej i zmiana miejsca. Obecnie Ołtarz umieszczony jest w miejscu, gdzie znajdował się wcześniej, na tęczy po stronie północnej. Projekt dofinansowany przez Urząd Marszałkowski w Kielcach oraz w 30% przez Parafię Wiślica.

4.renowacja centralnego witraża figuralnego i montaż szklenia zewnętrznego w oknach prezbiterium Bazyliki. Projekt dofinansowany przez Starostwo Buskie, Gminę Wiślica oraz Parafię Wiślica.

5.hydroizolacja piwnic oraz fundamentów wokół całego Domu Długosza (1460 r.). Projekt wykonany w latach 2011-2012, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Parafię Wiślica.

6.wykonanie po stronie południowej na tęczy ołtarza Bożego Miłosierdzia połączonego z aranżacją Baptysterium (poświęcenie ołtarza 13 stycznia 2013 r.)-prywatni fundatorzy i środki własne parafii

7.renowacja polichromii ściennej w sali Muzeum Domu Długosza (praca dyplomowa).

8.termoizolacja sklepienia Bazyliki oraz zakrystii (ze środków własnych parafii)

9.renowacja 2 zabytkowych witraży figuralych i montaż szklenia zewnętrznego w prezbiterium Bazyliki. Projekt finansowany przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z Kielc oraz Parafię

10.wykonanie na ścianie północnej ołtarza dla św. Jana Pawła II z wykorzystaniem gotyckiego antepedium (ze środków własnych parafii)

11.częściowa renowacja niektórych zabytkowych ławek (środki własne parafii)

12.prace konserwatorskie przy ścianie północnej Domu Długosza -II etap. (zrealizowany przy wsparciu MKiDN)

13.odnowa schodów do zakrystii (środki własne parafii)

14.tynki renowacyjne oraz instalacja elektryczna na ścianie północnej Bazyliki. (środki własne parafii)

15.montaż reflektorów oraz iluminacja ołtarzy bocznych. ( środki własne parafii)

16.prace konserwatorskie przy renowacji wschodniej elewacji Domu Długosza. (projekt realizowany przy wsparciu MKiDN)

17.renowacja kaplicy różańcowej z 1933 roku, po stronie północno -wschodniej Bazyliki. (środki własne prywatnego sponsora)

18.prace konserwatorskie przy elewacji południowej Domu Długosza wraz z przyporą (przy wsparciu MKiDN), I etap

19.montaże neogotyckiego ołtarza głównego dla ekspozycji Madonny Łokietkowej w Bazylice (środki Własne parafii)

20.założenie tynków w kaplicy na cmentarzu (środki Własne parafii)

21.wymiana 2. okien oraz drzwi wejściowych w zakrystii Bazyliki (finansowane ze środków Starostwa Buskiego i środków własnych parafii)

22.założenie tynków renowacyjnych na ścianie południowej Bazyliki (środki własne parafii)

23.remont zabytkowej neogotyckiej sygnaturki na dachu Bazyliki (prace ratunkowe przy wsparciu MKiDN)

24.generalna konserwacja i wykonanie złoceń neogotyckiego ołtarza głównego dla MB. Łokietkowej (środki własne parafii)

25.prace badawcze oraz konserwatorskie przy belce tęczowej i osadzonym na niej krucyfiksie (prywatny sponsor)

26.złocenia ołtarza głównego dla figury Madonny Łokietkowej (środki z ofiar parafian)

27.projekt oraz montaż profesjonalnego oświetlenia ołtarza głównego oraz sklepienia i fresków w prezbiterium (środki własne parafii)

28.prace konserwatorskie przy elewacji południowej Domu Długosza, II etap (środki od MKiDN oraz wkład własny parafii)

29.badania sondażowo odkrywkowe w sieni parteru Domu Długosza (środki własne parafii)

30.badania sondażowo odkrywkowe w małej jadalni oraz korytarzu na parterze Domu Długosza (środki własne parafii)

31.prace konserwatorskie przy elewacji południowej Domu Długosza, III etap i zakończenie prac. (środki MKiDN oraz wkład własny parafii)

32.ekspertyza muru gotyckiego po stronie południowo zachodniej Domu Długosza i wokół Bazyliki (środki własne parafii)

33.prace renowacyjne i konserwatorskich przy gotyckich ścianach na parterze sieni Domu Długosza (grant z "Królewskiego Ponidzia" i środki własne parafii)

34. Bazylika kolegiacka; konserwacja gotyckiego portalu południowego i drewnianych drzwi okutych żelazem (XIV w.) - (dotacja MKiDN oraz wkład własny parafii)

35. Renowacja małej jadalni oraz pomieszczeń na parterze Domu Długosza (środki z daru kapłańskiego Diecezji Kieleckiej i środki własne parafii)

36. Prace konserwatorskie i konstrukcyjne przy pękających ścianach Dzwonnicy Długosza (1460-1470)-I etap. (środki z dotacji MKiDN oraz wkład własny parafii)

37. Prace konserwatorskie przy ścianach zewnętrznych Dzwonnicy Długosza- II etap. (środki z MKiDN oraz wkład własny Parafii)

Kolejne planowane prace:

*renowacja pozostałych witraży okiennych oraz szklenie zewnętrzne okien prezbiterium i nawy Bazyliki

*hydroizolacja fundamentów Bazyliki

*renowacja ścian zewnętrznych Bazyliki

*odnowienie wnętrza i scalenie kolorystyczne nawy Bazyliki

Pragnących wesprzeć prace renowacyjne prosimy o wpłaty osobiście w kancelarii, przekazem pocztowym lub  na konto parafialne:

Parafia rzymsko -katolicka Narodzenia NMP w Wiślicy

Bank Spółdzielczy w Busku Zdroju o/Wiślica Nr  38 8480 0004 2002 0060 0789 0001

Poprawiony: piątek, 07 sierpnia 2020 14:22
  Joomla themes free, business web host.