Kalendarz

wrzesień 2023
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Start Modlitwy Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny
Modlitwy do Najświętszej Maryi Panny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
poniedziałek, 30 marca 2020 00:00

MODLITWA DO MADONNY ŁOKIETKOWEJ
Madonno Łokietkowa, w bardzo trudnych dla Ojczyzny czasach Król Władysław zawierzył Twojej macierzyńskiej opiece losy swojego Narodu. Obiecałaś królowi, że będziesz mu Matką, jeżeli on pozostanie wiernym synem tego Narodu. Tak umocniony odniósł zwycięstwo jednocząc podzielony kraj.
Matko pięknej Miłości, przez wieki darzyłaś pogodnym uśmiechem i miłością świętych i grzeszników, możnych władców i biednych poddanych, dzieci i starszych, zdrowych  i cierpiących. Przychodzimy dzisiaj do Ciebie, zatroskani o losy Ojczyzny, naszych rodzin i sprawy osobiste. Polecamy twojej opiece tych, którzy sprawują nad nami władzę.
Madonno Uśmiechnięta, napełniaj zgodą i miłością nasze rodziny, aby ofiarnie służyły przekazywaniu daru życia oraz wychowywały dzieci na godnych synów i córki Twoje i tego Narodu.
Matko nowego Wieku, bądź nam Przewodniczką na drogach życia zgodnego z Ewangelią, niech rozkwitnie w nas łaska Chrztu świętego, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do domu Ojca, gdzie Ty, Wniebowzięta Matko, już się radujesz chwałą Twojego Syna. Który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Dodaje się antyfonę "Pod Twoją obronę".

**

POŚWIĘCENIE KOŚCIOŁA W POLSCE NAJŚWIĘTSZEMU SERCU JEZUSA I NIEPOKALANEMU SERCU MARYI 25 marca 2020.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu umiłowany, miłosierne Oblicze Ojca!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce, w Europie i na całym świecie,

spogląda na ranę w Twym otwartym boku, źródło naszego zbawienia,
i błaga:

? w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia

wspomagaj Twój Kościół,

bądź natchnieniem dla rządzących narodami,

wsłuchuj się w głosy ubogich i cierpiących,

wspieraj pokornych i uciśnionych,

uzdrawiaj chorych i grzeszników,

podnoś na duchu przygnębionych i zniechęconych,

przywracaj wolność jeńcom i więźniom

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

wyniesiony na wyżyny Krzyża, dotknięty przez ucznia w Wieczerniku!

Kościół pielgrzymujący na ziemi,

Twój lud żyjący w Polsce

widzi w Tobie obraz czułego uścisku Ojca wobec ludzkości.

Ten uścisk pragniemy ? w Duchu Miłości ? przekazać sobie nawzajem,

jak to polecałeś uczniom przy umywaniu nóg, i błagamy:

? w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

wspieraj dzieci, osoby starsze i najsłabszych,

pocieszaj lekarzy, pielęgniarki, pracowników służby zdrowia i opiekunów-wolontariuszy,

umacniaj rodziny i wzmacniaj w nas poczucie obywatelskiej powinności i solidarności,

bądź światłem dla umierających,

powitaj umarłych w swoim Królestwie,

chroń nas od wszelkiego zła

i wybaw nas od pandemii, która nas dotyka.

Najświętsze Serce Jezusa, Lekarzu ludzkich dusz,

Synu Przenajświętszej Dziewicy Maryi!

Przez Serce Twej Matki,

której oddajemy Kościół pielgrzymujący na ziemi,

narody Polski i tak wielu innych krajów,

które od wieków są Twoje,

prosimy dziś, abyś przyjął zawierzenie twojego Kościoła.
Poświęcając się Twojemu Najświętszemu Sercu,
Kościół oddaje się pod opiekę Niepokalanego Serca Maryi
ukształtowanego w świetle Twojej paschy,
a w Fatimie objawionego trojgu dzieciom jako ucieczka
i droga prowadząca do Twego Serca.

Przenajświętsza Dziewico Maryjo, Pani Różańcowa z Fatimy,

Bądź Uzdrowieniem Chorych i Ucieczką dla uczniów Chrystusa, zrodzonych pod Krzyżem Jego miłości.

Niepokalane Serce Maryi, któremu się zawierzamy:

? w tej wyjątkowej godzinie pełnej cierpienia,

przyjmij tych, którzy odchodzą,

dodawaj otuchy tym, którzy się Tobie poświęcają,

odnów wszechświat i ludzkość. Amen.

**

WITAJ KRÓLOWO
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, 
życia, słodyczy i nadziejo nasza, witaj! 
Do Ciebie wołamy wygnańcy, synowie Ewy; 
do Ciebie wzdychamy jęcząc i płacząc na 
tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza,
one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, 
a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, 
po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, 
o litościwa, o słodka Panno Maryjo!

MODLITWA DO MATKI BOŻEJ O SZCZĘŚLIWĄ ŚMIERĆ
O Maryjo, słodka ucieczko grzeszników i moja najukochańsza Matko, przez boleść jaką doznałaś patrząc na śmierć Syna Swego na krzyżu, otocz mnie Swą nieustającą pomocą i miłosierdziem, gdy dusza moja opuszczać będzie ten świat.
Oddal ode mnie nieprzyjaciół piekielnych i przyjdź zabrać duszę moją, aby ją przedstawić wiecznemu Sędziemu, a Synowi Twojemu. Królowo moja, Matko moja, nie opuszczaj mnie przy przejściu mej duszy do wieczności. Ty po Jezusie będziesz moją jedyną pomocą w tej strasznej dla mnie chwili.
Proś Syna Twego, żeby w Swej dobroci pozwolił mi umrzeć u stóp Twoich i oddać duszę moją w Jego święte rany ze słowami: Jezu i Maryjo, Wam oddaję serce, ciało i duszę moją.
Amen.

MODLITWA ŚW. BERNARDA

Pomnij, o Najświętsza Panno Maryjo, że nigdy nie słyszano, abyś opuściła tego, kto się do Ciebie ucieka, Twej pomocy wzywa, Ciebie o przyczynę prosi. Tą ufnością ożywiony, do Ciebie, o Panno nad pannami i Matko, biegnę, do Ciebie przychodzę, przed Tobą jako grzesznik płaczący staję. O Matko Słowa, racz nie gardzić słowami moimi, ale usłysz je łaskawie i wysłuchaj.

Modlitwa bł.Jana Pawła II

Matko Jasnogórksa, Ty zawsze byłaś dla nas drogą do Serca Twego Syna.

To Serce, włócznią przebite na krzyżu,

stało się źródłem życia i świętości dla wszystkich.

Przybliżaj do Boskiego Serca

osoby, rodziny, środowiska, bo Serce to -

posłuszne aż do śmierci - jest przebłaganiem

za grzechy nasze.

Niech będzie również źródłem wszelkiej pociechy

dla wszystkich uciśnionych, pokrzywdzonych i cierpiących.

Niechaj, o Matko, za Twoim pośrednictwem,

Serce Odkupiciela nie przestaje być na polskiej ziemi

Królem serc wszystkich i celem ich,

by wszyscy ?czerpali z Jego pełności".

bł.Jan Paweł II

Akt oddania się Matce Bożej

Matko Boża, Niepokalana Maryjo!

Tobie poświęcam ciało i duszę moją,

Wszystkie modlitwy i prace, radości i cierpienia,

wszystko czym jestem i co posiadam.

Ochotnym sercem oddaję się Tobie

w macierzyńską niewolę miłości.

Pozostawiam Ci zupełną swobodę

posługiwania się mną dla zbawienia ludzi

i ku pomocy Kościołowi świętemu,

którego jesteś Matką.

Chcę odtąd wszystko czynić z Tobą,

przez Ciebie i dla Ciebie.

Wiem, że własnymi siłami

niczego nie dokonam.

Ty zaś wszystko możesz,

co jest wolą Twojego Syna,

i zawsze zwyciężasz.

Spraw więc, Wspomożycielko wiernych,

by moja rodzina, parafia,

Ojczyzna i świat cały

były Królestwem Twojego Syna

i Twoim. Amen.

Stefan kardynał Wyszyński

Przynieś każdemu to, czego mu potrzeba

Nam, którzy śmiałość mamy Ciebie prosić,

wyjednaj naszych grzechów odpuszczenie.

Chorym przynieś, Matko, uzdrowienie,

Tym, którzy się dobrze mają -

wdzięczność i miłość Bożą.

Skłóconym daj pojednanie,

a tym, co żyją w zgodzie -

wytrwałość w niej i stałość.

Udręczonym i zniechęconym użycz pokrzepienia.

Tym, którzy upadają, daj podniesienie z upadku;

tym, którzy prosto stoją, daj trzymać się dobrze.

a tym, co są szczęśliwi, daj niech im się dobrze wiedzie,

a nieszczęśliwi niech doznają pociechy i pomocy.

Kieruj szczęśliwie całym naszym życiem

i uczyń nas godnymi jasności Twoich świętych.

Wtedy zaśpiewamy dla Ciebie pieśni dziękczynienia

na chwałę Twego Syna, który jest Bogiem

razem z Ojcem odwiecznym i Duchem Świętym

teraz i na zawsze przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Piotr z Argos

Zdrowaś Maryjo

Pozdrawiam Cię, Maryjo, Matko Boga,

czcigodny Skarbie całego wszechświata,

Światłości, która nie gaśnie,

Ty, z której narodziło się Słońce sprawiedliwości,

Berło prawdy, Świątynio niezniszczalna.

Pozdrawiam Cię, Maryjo,

Mieszkanie Tego, którego żadne miejsce nie ogarnie.

Ty wydałaś Kłos, który nigdy nie przeminie.

Przez Ciebie pasterze oddali Bogu chwałę.

Przez Ciebie jest błogosławiony w Ewangelii Ten,

który przychodzi w imię Pana.

Przez Ciebie Trójca Święta jest wielce pochwalona.

Przez Ciebie Krzyż adorowany jest na całym świecie.

Przez Ciebie radują się niebiosa.

Przez Ciebie ludzkość dźwignięta z upadku.

Przez Ciebie świat cały wreszcie poznał prawdę.

Przez Ciebie na całej ziemi zakłada się Kościoły.

Przez Ciebie Jedyny Syn Boży

zajaśniał Swoją światłością nad tymi,

którzy byli w ciemnościach

i w cieniu śmierci siedzieli.

Przez Ciebie Apostołowie mogli głosić

narodom Zbawienie.

Przez Ciebie ziemia cała aż skacze z radości!

Jak głosić Twoją chwałą, o Matko Boga!

Św. Cyryl z Aleksandrii

Matka Boska na co dzień

Wszędzie, ze wszystkich stron,

w tłumie ciasnym i niespokojnym,

w autobusach, tramwajach i pociągach,

w pośpiechu i zagonieniu,

w kolejkach i na targach,

w śmiechu i udręce,

w smutku i we łzach -

zawsze my, zawsze tacy sami!

Przyjmij, Matko, nasze troski codzienne

jakby naszą litanię codzienną.

Matko naszych codziennych zadań i prac.

Matko naszych niekończących się sprzątań i prań.

Matko naszych dni bez radości.

Matko naszych dni pod koniec miesiąca,

gdy już brakuje nam pieniędzy,

Matko naszych lat bez wakacji...

Skromna gospodyni, sąsiadko tak niepozorna,

zawsze do usług gotowa a w pracy wytrwała:

od Bożego Narodzenia w stajni

do biedy naszych mieszkań;

od Twojego lęku o Dzieciątko

podczas ucieczki do Egiptu

do trosk naszych matek o dzieci;

od Twoich drobnych codziennych posług domowych

do naszych małych czynów wzajemnej pomocy -

bądź z nami i pomagaj nam kochać i służyć.

W Twoim życiu biednym, ale pogodnym,

w naszych kłopotach i zabiegach

pozdrawiamy Cię, Maryjo!

Matko wszystkich ludzi w Synu Bożym i Twoim, w Jezusie,

Ty czuwasz nad kolebką świata, który wciąż się rodzi.

Ta ludzkość to jeszcze Twój Syn, który rośnie.

W Twojej ogromnej radości o poranku wielkanocnym,

w Twojej głębokiej miłości o brzasku każdego dnia

rozpoznajemy Jezusa Chrystusa -

nasze Życie i nasze Zmartwychwstanie

i dziękujemy Ci, Matko.

Louis Retif

Matko, prowadź do Syna

Matko, dodaj nam sił,

kiedy na drogach życia

nasz ciężar jest zbyt wielki

i kiedy nasze barki

uginają się pod brzemieniem

obowiązków, prac i win.

Matko, podaj nam rękę,

kiedy jesteśmy sami.

Chodź z nami

na naszą drogę krzyżową

tak, jak szłaś z Synem.

Chroń nas od śmierci

pod gruzami naszych walących się pałaców -

naszych marzeń i snów.

Daj z podniesioną głową

iść w życie mimo trudów,

niepowodzeń, upokorzeń...

Matko, prowadź nas do Syna,

aby nałożył nam na oczy

błoto rozrobione ze śliną;

a kiedy obmyjemy się w sadzawce Siloe,

otworzą się nasze oczy na naszą nędzę,

Ty stój przy nas, aby blask prawdy nie poraził nas, lecz oświecił.

Anna Dubiel

Modlitwa do Matki Bożej o pomoc w odnowie życia


Maryjo, Matko jednocząca z Bogiem

i prowadząca do Jezusa,

ukształtuj mój rozum i wolę tak,

aby sam Bóg stał się centrum mojego życia,

moją radością i pełnią szczęścia.

Spraw:
- aby moja codzienna modlitwa

była rozmową miłości z Twoim Synem,
- aby uczestnictwo we Mszy świętej

rzeczywiście włączyło się w moje życie, w zbawczą ofiarę Chrystusa,
- aby słowa Pana: "Syn Człowieczy nie przyszedł, aby Mu służono,

lecz żeby służyć i dać życie swoje na okup za wielu" -

stały się zasadą mego postępowania zawsze i wszędzie.

Naucz mnie Maryjo:
- nie myśleć o tym, co wygodne i przyjemne dla mnie,

ale dobre i pożyteczne dla mojej rodziny.

Pozwól mi być uczciwym i rzetelnym w pracy i nauce.

Wyzwól mnie:
- ze wszystkich złych przyzwyczajeń,

którymi zatruwam życie moim bliskim.

Matko, Ty wiesz,

jak bardzo męczy mnie moja małość i egoizm.

Weź mnie w swoje ręce i spraw,

by każdy dzień mojego życia

promieniował prawdą, miłością i dobrem.

(autor nieznany)

 
Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2020 09:35
  Joomla themes free, business web host.